حضور ورزشکاران و کارشناسان تغذیه ورزشی در غرفه دکترسان

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی پامین، ورزشکاران، مدیران ورزشی و کارشناسان تغذیه ورزشی در بیست و دومیــن نمایشگاه بیـن‌المللــی ورزش و تجهیــزات ورزشــی تهــران با حضور در غرفه دکتـــرسان ... بیشتر بخوانید

گزارش تصویری حضور دکتر سان در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی پامین، دکتـــرسان ( تولیدکننده مکمل‌های پروتئینی، ورزشی و غذایی ) یکی از برندهای گروه صنعتی پامین، در بیست و دومیــن نمایشگاه بیـن‌المللــی ورزش و ... بیشتر بخوانید