تناسب اندام و سلامتی یک ذهنیت است

همیشه غیرممکن به نظر میرسد تا اینکه توسط یک نفر انجام میشود

100% Creatine Powder

100% پودر کراتین

   100% پودر کراتین

✓ ارتقا در گرفتن و افزایش FFM
✓ افزایش حجم عضلات
✓ ظرفیت بی هوازی را افزایش میدهد
✓ افزایش توده ماهیچه ای
✓ بهبود عملکرد مغز
✓ افزایش میوزین
✓ بهبود حداکثر استحکام